Tarieven en vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Er moet dan sprake zijn van (het vermoeden van) een psychische diagnose (DSM-5 diagnose). De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Als er geen (vermoeden van een) psychische diagnose is, kan er natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij je hiervoor aanvullend verzekerd bent. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (Overig Product).

Specialistische GGZ

De kosten van de behandeling wordt bepaald door het aantal bestede minuten (zowel direct als indirect) en kan verschillen per hoofddiagnose.

Directe tijd bestaat uit de sessie, telefonisch of email / e-health contact.

Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, opstellen van documenten en brieven en eventueel overleg met huisartsen of andere betrokkenen bij je behandeling.

Het eindtarief is afhankelijk van de gemaakte afspraken met je zorgverzekeraar in het contract van het kalenderjaar dat je behandeling gestart is.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching stel ik geen diagnose. Het betreft daarom geen zorg en valt niet onder de GGZ. We werken met je ontwikkelvraag als uitgangspunt.

Het tarief is 85,00 euro (excl. 21% BTW) per sessie van 50 minuten.

Vergoedingen

Er is sprake van volledige vergoeding na betaling van het eigen risico bij alle verzekeraars waar ik een contract mee heb afgesloten. Voor 2021 zijn dat de volgende verzekeraars en de aangesloten labels:

  • Menzis
  • CZ / Ohra / Delta Lloyd
  • Zilveren Kruis / Achmea
  • VGZ
  • ONVZ

Bij andere verzekeraars is behandeling wel mogelijk, maar zal je een deel van de behandeling zelf moeten betalen, tenzij er een dekkende restitutiepolis is afgesloten. Door het stellen van productieplafonds door verzekeraars, kan het toch zijn dat het niet mogelijk is je in behandeling te nemen als dat plafond in het betreffende kalenderjaar bereikt is. Bij aanmelding is het van belang om de eigen polisvoorwaarden goed te bekijken en bij mij na te vragen of er voldoende zorg door je verzekeraar bij mij is ingekocht.

Afspraken afzeggen - no show beleid

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien je te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen €45,-.
Let op, deze factuur wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Afzeggen kan uitsluitend telefonisch of met sms-bericht op 06-20523578. Wanneer ik niet opneem spreek dan een boodschap in.

Verzekeraars

Sinds 2012 heb ik ieder jaar met alle verzekeraars een contract. Dit is ook voor 2018 het geval. Als je gebruik maakt van deze verzekerde zorg wordt wel je eigen risico van 385 euro per jaar aangesproken.

Het is echter zo dat iedere verzekeraar weer eigen eisen en restricties stelt aan de te leveren zorg. Het kan zijn dat ik om die reden je niet in behandeling kan nemen als je bij een bepaalde verzekeraar een polis hebt afgesloten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het budgetplafond van jouw verzekeraar al eerder bereikt is dan eind 2018 of dat jouw diagnose niet in een vrijgevestigde praktijk mag worden behandeld.

Bij aanmelding per mail, vermeldt dan ook je verzekeraar, dan kan ik direct beoordelen of ik je in verzekerde zorg kan nemen.