Tarieven en vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Er moet dan sprake zijn van (het vermoeden van) een psychische diagnose (DSM-5 diagnose). De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Bekijk mijn behandeltarieven (PDF)

Persoonlijke ontwikkeling

Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching stel ik geen diagnose. Het betreft daarom geen zorg en valt niet onder de GGZ. We werken met je ontwikkelvraag als uitgangspunt.

Het tarief is 120,00 euro (excl. 21% BTW) per sessie van 45 minuten.

Vergoedingen

Er is sprake van volledige vergoeding na betaling van het eigen risico bij alle verzekeraars waar ik een contract mee heb afgesloten. Voor 2024 zijn dat de volgende verzekeraars en de aangesloten labels:

  • VGZ
  • CZ
  • Menzis
  • Zilveren Kruis
  • DSW
  • ONVZ
  • Caresq

Bij andere verzekeraars is behandeling wel mogelijk, maar zal je een deel van de behandeling zelf moeten betalen, tenzij er een dekkende restitutiepolis is afgesloten. Door het stellen van productieplafonds door verzekeraars, kan het toch zijn dat het niet mogelijk is je in behandeling te nemen als dat plafond in het betreffende kalenderjaar bereikt is. Bij aanmelding is het van belang om de eigen polisvoorwaarden goed te bekijken en bij mij na te vragen of er voldoende zorg door je verzekeraar bij mij is ingekocht.

Afspraken afzeggen - no show beleid

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien je te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen €45,-.
Let op, deze factuur wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Afzeggen kan uitsluitend telefonisch of met sms-bericht op 06-20523578. Wanneer ik niet opneem spreek dan een boodschap in.