Werkwijze

Aanmelden

Aanmeldingen graag per email naar renee@vanweeringpsychotherapie.nl. Graag lees ik dan welke hulp je zoekt en bij welke verzekeraar je een zorgverzekering hebt. Ik reageer dan in ieder geval per mail, of maak een telefonische afspraak om je vraag even door te spreken. Door een telefonische screening kan jij, maar ook ik, een eerste indruk krijgen of het klikt. Therapie heeft meer kans van slagen als er een goede samenwerking is.

Wachtlijst

Ik werk niet met een wachtlijst. Je wordt of aangenomen en krijgt direct een afspraak voor intake, of ik verwijs je door naar andere zorg.

Intake & behandeling

De behandeling loopt direct aansluitend door na de intake fase (gemiddeld 2 a 3 gesprekken). In de intakefase brengen we klachten en levensgeschiedenis in kaart, wordt een diagnose gesteld en stellen we een behandelplan op.

Behandelingen hebben verschillende lengte, dat hangt van de complexiteit van de problematiek af. Ook de frequentie van de gesprekken kan verschillen, van 1 keer per week tot 1 keer per maand. Je doelen van de behandeling worden regelmatig geëvalueerd en het behandelplan zo nodig bijgesteld.

Kwaliteitsbewaking, kwaliteitsstatuut en ROM

De praktijk is november 2021 gevisiteerd en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen van de vakvereniging (LVVP).

Bekijk mijn kwaliteitsstatuut 2022 (PDF)

Bekijk mijn Certificaat Deelname praktijkvisitatie (PDF)

Iedere behandeling wordt vergezeld van het meten en volgen van de klachten met 2 of 3 vragenlijsten. De lijsten worden per mail aan je verzonden en je vult ze bij start en afsluiting van de behandeling in, en iedere 3 maanden in de tussenliggende tijd. De uitkomsten worden meegenomen in het behandelplan en de evaluaties.

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Ik ben via mijn beroepsvereniging LVVP gebonden aan mijn beroepscode
 
(LVVP) en zijn er de voorzieningen voor een klachtenregeling 

Als klinisch psycholoog val ik voor mijn verrichtingen en verantwoordelijkheden onder het tuchtrecht voor de Gezondheidszorg.

Contact met verwijzers

Je wordt verwezen door een (huis)arts als het gaat om SGGZ behandeling. Zowel aan het begin als bij afsluiting van je behandeling heb ik schriftelijk en soms mondeling contact over de verwijsvraag en de terugkoppeling van het resultaat. Mocht je hier expliciet bezwaar tegen hebben, dan bespreken we dat en kan het worden vastgelegd in de behandelovereenkomst.