Therapievormen

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

 

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek.
Psychotherapie kent grote verscheidenheid in de keuze voor de verschillende methoden en technieken.

Vormen

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. De belangrijkste vormen van individuele psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn: cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie. Ik ben als klinisch psycholoog in alle vormen voldoende opgeleid om binnen het behandelplan een keuze te maken uit deze vormen en ze toe te passen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.
Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief als klachtgerichte behandeling bij depressie en angststoornissen.

EMDR

EMDR is een werkzame therapievorm voor het behandelen van PTSS klachten. Ik heb zowel de basis als gevorderde registratie.

Het doormaken van trauma’s in je leven heeft vaak veel gevolgen in allerlei patronen. Behandeling van het trauma staat om die reden bijna nooit los van een persoonlijke behandeling die veel levensgebieden omvat. EMDR is niet de enige manier om trauma te verwerken, ook andere methodieken en soms samenwerking met andere disciplines (bijv. psychosomatische fysiotherapeut en psychiater voor medicatie) kunnen noodzakelijk zijn om tot vermindering van de klachten te kunnen komen.

Schematherapie

Schematherapie is een werkzame therapievorm voor het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en een aangewezen behandelvorm voor het behandelen van borderline persoonlijkheidsstoornissen.

Ik heb zowel de basis als gevorderde cursusregistratie en ben momenteel in supervisie om te gaan voldoen aan verdere registratie als schematherapeut.

Diagnostiek & blended behandeling met e-health modules

Als klinisch psycholoog verricht ook uitgebreide klinische diagnostiek. Goede diagnostiek van je klachten en persoonlijkheid zijn onmisbaar in het opstellen van een aansluitend behandelplan. In mijn praktijk kan je ook verwezen worden voor de diagnostiek en kan de behandeling elders of door een collega worden uitgevoerd. Je huisarts kan je voor diagnostiek verwijzen.

Voor veel behandelingen is het zinvol om informatie te krijgen over je klachtenbeeld en de psychotherapie. Middels Karify, een e-health platform, informeer ik cliënten over relevante kennis en bronnen met patiënteninformatie. Ook gebruik ik behandelmodules met bijvoorbeeld huiswerk of registratieopdrachten om het effect van de psychotherapie te optimaliseren.

Ook biedt Karify de mogelijkheid om beveiligd e-mail verkeer te hebben over behandelingsgebonden zaken die privacy gevoelig zijn.

Affect fobie therapie

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn.